Poradna Kolovraty - Praha 10
Po - Pá 08:00 - 16:00 dle dohody 18 -20 hod.
733 785 799
Zavřít
Poradna Kolovraty - Praha 10
733 785 799 dana@terapiepraha10.cz

Ceník

CENÍK PRO KONCOVÉ KLIENTY I SPOLEČNOSTI
Délku sezení a cenu s klientem domlouvám na začátku sezení a v jeho závěru platí klient v hotovosti. Klienti za mnou docházejí v dohodnutém čase, takovou mám zkušenost, takže není nutné zde zmiňovat obvykle uváděné hrazení plné ceny za promeškané sezení. Důvěra je základ pro naši spolupráci.
$2000Kč
80 min.
Vstupní konzultace
$1500Kč
60 min.
Následné terapie/konzultace (cca 1 měsíčně)

Přídavné látky (Bachovy esence) 500Kč,-

$3300Kč
60 min.
Vzdělávací aktivity
$3700Kč
60 min.
Koučink s kombinací poradenství

a terapie k získávání energie


Cena za ostatní vzdělávací aktivity na míru dle rozsahu a obsahu na základě  individuální domluvy.

Časté dotazy

Terapeut je psycholog ?

Většina terapeutů má psychologické vzdělání různé úrovně a znalosti různých metod pro pomoc lidem s různými obtížemi v pracovním i soukromém životě. Důležité je, aby klientovi terapeut „seděl“, aby mu důvěřoval. Proto je možné terapeuta, když  zjistíte, že vám jeho postupy nevyhovují nebo vám osobnostně neladí, vyměnit.

Vím, že bych měla jít na terapii, ale stydím se za to, co jsem udělala.

Já s vámi vaši situaci budu rozebírat, budeme pracovat s emocemi a na změně vašeho myšlení a chování tak, aby se vám lépe žilo. Nejsem učitel ani mravokárce, abych vás hodnotila a kritizovala. To nedělá žádný terapeut.  Víte, kdo neudělal ve svém životě něco a nebo se jemu nestalo něco, na co není zrovna hrdý?

Co se děje při terapeutickém sezení?

Při seznamovacím rozhovoru vytváříme s klientem společně mapu potíží a problémů k další práci. Určíme si cíl, kterého chce klient terapií dosáhnout. Klient zároveň zjišťuje, zda si se mnou rozumí a cítí ke mě důvěru. Někdy může už první sezení některé potíže zmírnit nebo ukázat cestu k řešení. Při dalších sezeních postupujeme podle domluvy po jednotlivých tématech, která vytváří mozaiku potíží, které je třeba, i když jsou někdy bolavá a nepříjemná zpracovat, aby se klientovi žilo lépe. To je cíl. Někdy jsou související témata zdravotní, i ta se souběžně řeší. Používám různé metody a kombinuji  je podle individuality klienta tak, aby pro něj byla co nejúčinnější.

Kdo vlastně potřebuje terapii, ten kdo potřebuje poradit?

Terapie není poradenství. Poradenství si volí jiní klienti. Ti, kteří se potřebují v současné situaci orientovat a nedaří se jim to tak úplně. Potřebují někoho, kdo je „vytáhne“ do nadhledu a doporučí jim několik cest – vlastně je podle potřeb klienta tvoří spolu – a možné postupy.

Na terapii přijdou nejčastěji lidé, kteří se dostanou do soukromých nebo pracovních vztahových potíží a velmi často mají i zdravotní problémy, které, ač to není pro něj samotného ani jeho okolí zjevné, právě s těmi potížemi souvisí.  Přicházejí i klienti, kteří už nechtějí být brzdění v sebeprosazování se  – a tou brzdou může být i nevědomá obrana.

Budu při sezeních procházet nějakým testováním?

Budu při sezeních procházet nějakým testováním? (tj otázka zůstává stejná jenom se malinko liší odpověď)
Při terapeutickém sezení to není obvyklé, spíše  psychodiagnostiku používám v rámci poradenství.

Jsem normální člověk, proč bych potřeboval terapeuta ?

Terapeut není psychiatr, neléčí psychické nemoci a nepředepisuje léky. K terapeutovi přicházejí normální lidé, kteří se dostali do obtížné soukromé nebo pracovní situace a chtějí to změnit.Terapeut jim pomůže najít příčinu, kterou klient nemusí vidět a nebo ji vidět nechce, přestože škodí, a pomůže klientovi nejenom k náhledu na sebe a svůj život, ale i ke změně, aby byl jeho život lepší. V „západních“ zemích je návštěva terapeuta vcelku běžnou věcí, v naší zemi se pomalu běžnou stává, přesto se však někteří lidé za návštěvu terapeuta stydí. Kdo však zažije sezení u terapeuta, které mu pomáhá zdolat nějaké obtíže nebo dokonce změní jeho život, ten už ví, že i pro normálního člověka je někdy spolupráce s terapeutem velmi užitečná nejenom pro jeho pohodu, ale i pro jeho zdraví.

Chci přijít na terapii, ale bojím se, aby se to ostatní nedozvěděli, co s tím?

Klienti se nemusí obávat toho, že by se informace o nich dostali ven. Vše, co si říkáme v mé poradně v ní i zůstává. Slova, myšlenky, emoce. Cokoliv chce klient vyprávět o sezeních svému okolí, samozřejmě může, já nikoliv. Je to proti etice terapeuta a je pro mě velmi důležité, aby důvěra klientů vůči mě byla maximální.

Kolik sezení je zapotřebí, abych se problému zbavil?

Záleží na tom, s čím klient přichází, na jeho ochotě na sobě pracovat a měnit tak své zažité reakce a postupy. U někoho stačí jedna-dvě sezení, to když se přijde poradit o nějaké konkrétní situaci. Při dlouhodobých potížích – například ve vztazích, při nevěře (vlastní nebo partnerově), po odchodu blízkých, při úzkostech a fóbiích, nedostatku sebevědomí, je zapotřebí sezení 10 i více. Počet sezení určujeme společně. Vy sám budete vědět, že už se vám žije lépe a další sezení nejsou potřebná. Domluvíme se, zda jsme žádné téma nevynechali, že už nečíhá nikde zrádný osten.

Můj sedmiletý syn má LMD. Když ho přivedu na terapii, zůstane s vámi sám a já budu v čekárně?

Nejprve je sezení s rodičem (nejprve zpravidla s matkou, protože ty jsou při objednávání dětí na terapii v převaze), někdy i s druhým rodičem a potom s dítětem.  Děti v pubertě a adolescenti jsou na sezení sami, s rodiči potom konzultujeme další postup – přesto jsou věci, které si nepřejí říkat rodičům, takže se i s nimi domlouvám, co je potřebné a proč rodičům říci.

Telefon: 733 785 799
Poradna Kolovraty - Praha 10